משרדים - חיפה

תוספת קומת משרדים למבנה משרדים קיים - בית מנורה, עבור המרכז לנדל"ן בע"מ. המבנה הקל נסמך ברובו על קונסטרוקציה עצמאית ויוצר ניגוד משלים למבנה וסביבתו.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com