מרחב תומך אשפוז - מזור

הסבת מבנה חדר אוכל ללא שימוש לקומפלקס משרדי הנהלת בית החולים