top of page

רובע 11 - קצרין

פרויקט מגורים של כ-634 יח"ד צמודי קרקע בשילוב פארקים. התכנית, השוכנת בשולי הרקמה העירונית של קצרין, ממשיכה את השכונות הותיקות מצפון מזרח ואת רובע 10 החדש מצפון מערב וצופה אל נוף הגליל העליון, הכנרת והחרמון. המגורים כוללים בתים צמודי קרקע חד משפחתיים ודו-משפחתיים, בחלקם אפשרות לתוספת צימרים להשכרה. המערך כולו בנוי סביב פארק שכונתי המחבר אל רצף שטחים ירוקים בשכונה קיימת מצפון מזרח, ונמשך אל "שדרה ירוקה" המארגנת את הבינוי השכונתי עד לחיבור אל השטחים הפתוחים אשר מחוץ ליישוב בכיוון דרום מזרח.

bottom of page