top of page

מיקי ורדי

משרד מיקי ורדי ארכיטקט – פעיל משנת 1994.
צוות המשרד מונה 6
אדריכלים ומזכירה.

עקרונות התכנון והעבודה האדריכלית במשרד מבוססים על האמונה במקום ובזמן.
הימצאותנו סביב אגן הים התיכון משליכה על תפיסת עולם ועל אופי העבודה הנעשית במשרד. אנו מאמינים בצורך לאמץ את המטען המסורתי וההיסטורי של החיים והבניה סביב אגן הים התיכון, ולהשליך אותו אל זמננו.
אנו מאמינים בצניעות הבסיסית של האדם ומנסים לשקף אנושיות בכל קנה מידה בו אנו עוסקים בעבודה האדריכלית.

עבודת המשרד נעשית באופן תלת מימדי, וכל פרויקט מתוכנן, נוצר מראשיתו במודל תלת מימדי ממוחשב, באופן המאפשר לבחון את המבנה מכל כיווניו והיבטיו בתוך סביבתו העתידית.

אנו עוסקים במגוון תחומים, מתוך אמונה כי עבודת האדריכלות היא כוללת ומקיפה ולא ניתנת להגבלה בתחומים. לכן ניתן למצוא בין עבודות המשרד פרויקטים של עיצוב פנים, חללים, ריהוט וחפצים, פרויקטים של מבני ציבור, דת, תעשיה ומשרדים, וכן מבני מגורים מרמת הבית הבודד ועד למגדלי מגורים ושכונות.
למשרד ניסיון לא מבוטל בבינוי ערים, הכנת תכניות מפורטות לרבעים ושכונות.

אנו שואפים להתקדם ולהשתפר באופן מתמיד בתחומי התכנון, טכנולוגיות, מחשוב ותחיקה, על מנת לתת ללקוח את השרות המיטבי.

המשרד משמש מזה כ-5 שנים משרד מאמן המאפשר לאדריכלים צעירים לרכוש ידע ומיומנות לקראת הסמכתם המלאה.

bottom of page