top of page

מתנ"ס - בועיינה נוג'ידאת

מרכז משולב בשטח של כ- 1200  מ"ר בישוב בועיינה נוג'ידאת. כולל אולם רב תכליתי, חדרי חוגים ולמידה, פעלתון ומינהלה. בנוסף הוקמה ספרייה בשטח של כ- 350 מ"ר.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
תכנית קומה
תכנית קומה
press to zoom
bottom of page