top of page

בית לחיים אלו"ט - חיפה

תכנון בית לחיים לאוטיסטים בוגרים בשטח כולל של 1500 מ"ר עבור האגודה הישראלית לילדים אוטיסטים.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page