בית לחיים אלו"ט - חיפה

תכנון בית לחיים לאוטיסטים בוגרים בשטח כולל של 1500 מ"ר עבור האגודה הישראלית לילדים אוטיסטים.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com