top of page

בית כנסת - קצרין

בית כנסת שכונתי. תוכנן במתכונת בית כנסת מקראי בהשראת בית הכנסת המקראי בקצרין העתיקה.

במבנה בסיס מאבן בזלת, בבניית גזית, שמתוכה צומחת "קופסא"  נקיה ולבנה, המנותקת מהגג המרחף הנישא ע"ג עמודי בזלת פנימיים.

תכנון הפנים מרמז על חצר שהייתה קיימת במקור וצורת הישיבה היא "ח" סביב רחבה שקועה ובה דוכן הפונה לארון הקודש.

bottom of page