מתחם עכו

מתחם הכולל שני מגדלי מגורים, שתי קומות ראשונות מסחריות, רחבה ציבורית במפלס הרחוב ורחבה פרטית למגורים בגג המבנה המסחרי.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com