top of page

מרכז מחול - קצרין

תכנון מרכז מחול קצרין על גג הספריה העירונית בשטח כולל של כ- 400 מ"ר. מתוך האילוץ של תכנון ובנייה על גבי בניין קיים נעשה שימוש בקונסטרוקציה קלה. הגגות הקלים מאופיינים בתנועה המושפעת מתנועות המחול ויוצרים מפגש של חלונות גליים משתנים המפגישים את המבטים של המשתמשים בבניין עם נוף הרי החרמון וקו הרקיע.

bottom of page