top of page

ספריה עירונית - קרית אתא

שיפוץ כללי והרחבה של הספריה העירונית בשטח כולל של 1300 מ"ר. תכנון תוספת מבנית אשר מכפילה את שטח הספרייה הקיימת. לאור האיכויות האדריכליות של מבנה הספרייה הישן תוכננה התוספת ברוח השפה העיצובית של הבניין הקיים עם תוספת של שדרת קורות ועמודים אשר מארגנת מחדש את כל התפקוד הפנימי של הספרייה.
 

bottom of page