top of page

מתנ"ס וספריה - בית זרזיר

מרכז משולב בשטח של כ-1100 מ"ר בבית זרזיר. כולל אולם רב תכליתי, חדרי חוגים, פעלתון, מינהלה וספריה של כ-350 מ"ר. המתנ"ס תוכנן כמבנה סביב חצר מרכזית פתוחה. הוא קשור אל מבנה הספרייה המאופיין בדופן פנימית "קבורה" בקפל קרקע כאשר מעליה גן פסלים וחזית ראשית מזכוכית הפונה אל גן משותף למתנ"ס ולספרייה.

bottom of page