הנטקה - חיפה

בית מגורים במסגרת תמ"א 38 בן 11 יח"ד. המבנה באתר כלוא מאוד הפונה לנוף המפרץ ומרכז חורב הסמוך.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com