top of page

כפר נשגב - קצרין

יחידות הדיור תוכננו בשני טיפוסים עיקריים - חד-משפחתי ודו-משפחתי.
היחידות מיועדות לזוגות ללא ילדים ולכן מיעוט חדרי שינה ושטחי מגורים ואירוח מרווחים
טיפוסי הבתים מדגישים את הקשר בין הבית לקרקע ויוצרים מגוון עשיר של מצבי ביניים בין ה"פנים" ל"חוץ".
גגות משופעים מיועדים להגדיל את שטח המעטפת ולהחדיר כמות מרבית של אור טבעי יחד עם יצירת אפשרויות אוורור טבעי להקטנת הצורך בשימוש במערכות אקלים מלאכותיות.

bottom of page