תכנית למקבץ מגורים קהילתי של כ - 100 יח"ד. מיועד לקבוצת משתכנים בעלי מאפיינים חברתיים משותפים. סביבה עתירת שטחים פתוחים פרטיים ומשותפים ויחידות דיור צמודות קרקע המדגישות את הקשר בין פנים לחוץ ובין היחידה למקבץ השכן.

כפר נשגב - קצרין תבע

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com