ג'וליס - עכו

תכנון לשכ' חיילחם משוחררים באדמת ממ"י בג'וליס. הפרויקט מציע חלקות קטנות (כ-250 מר) ליח"ד חד משפחתיות עם קרקע צמודה בטופוגרפיה תלולה. מותאם לבניה ולחיים החברתיים במגזר הדרוזי.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com