ג'ואמיס - זרזיר

תכנון שכ' בת 451 יח"ד עפ"י תוכנית המתאר הקיימת בשכונת ג'ואמיס בצפון הישוב בית זרזיר.

press to zoom
press to zoom