ג'ואמיס - זרזיר

תכנון שכ' בת 451 יח"ד עפ"י תוכנית המתאר הקיימת בשכונת ג'ואמיס בצפון הישוב בית זרזיר.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com