לב הכפר - מנשיה זבדה

תכנון הרחבת היישוב אל מובלעת קרקע חקלאית בעבר במרכז הרקמה הבנויה הקיימת, סה"כ 144 יח"ד. תכנון מערכי הבינוי, דרכים, שטחים ירוקים ומבני ציבור, תוספת שטחי מסחר וחניון משאיות. הבינוי המוצע משתלב בכניסה החדשה המתוכננת לכפר ובמחלפון על כביש.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com