מכוש - כרמיאל

תב"ע ובינוי לשכונה בת כ- 195 יח"ד. השכונה תחומה בדרכים מארבעת הרוחות. הבינוי מבוסס על תמהיל של בתים חד-משפחתיים ודו-משפחתיים צמודי קרקע אשר ביחד עם בניניים בבנייה רוויה תוחמים פארק שכונתי פנימי המקושר למערכת השטחים הפתוחים של גבעת מכוש ממזרח, ולשכונת רמת רבין ממערב.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com