top of page

סאג'ור

תכנון שלד ל- 600 יח"ד על שטח של 390 דונם עבור משהב"ש. הפתרון התכנוני כולל שינוי הכניסה הראשית ליישוב וארגון דרכי הגישה המקשרות אל המערך הקיים.
הבינוי המוצע מבוסס על טיפוסי דיור בני 3 - 4 קומות ביחד עם בתים דו-משפחתיים באופן שמלווה ומשתלב בטופוגרפיה הקיימת. התכנית מקצה שטחים למגורים, ספורט ונופש, מסחר שכונתי, מבני ציבור שכונתיים ואתר לשוק עירוני.

bottom of page