top of page

סאג'ור

תכנון שלד ל- 600 יח"ד על שטח של 390 דונם עבור משהב"ש. הפתרון התכנוני כולל שינוי הכניסה הראשית ליישוב וארגון דרכי הגישה המקשרות אל המערך הקיים.
הבינוי המוצע מבוסס על טיפוסי דיור בני 3 - 4 קומות ביחד עם בתים דו-משפחתיים באופן שמלווה ומשתלב בטופוגרפיה הקיימת. התכנית מקצה שטחים למגורים, ספורט ונופש, מסחר שכונתי, מבני ציבור שכונתיים ואתר לשוק עירוני.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page