שינוי תב"ע ותכנון 6 יח"ד במתכונת "בית וילה" צמוד מדרון הצופה לכרמל.

מעלה אבשלום - טבעון

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com