top of page

מלון - טבריה

בינוי לפרויקט מלון משולב בשימור במתחם המסגד בעיר העתיקה בטבריה. עבור חב' הלן רוז בע"מ.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page