top of page

פרויקט מגורים משלב טיפוס מדורג בחלק מהאתר עם בניינים אנכיים בחזית העמק. יחידות במגוות צורות צמודות גינה או חזית.

מולר - מודיעין

bottom of page