top of page

מבנה מועצה - כפר תבור

תכנון בניין חדש למועצה, בשטח של כ- 1300 מ"ר. הרעיון משלב בניה חדשה במוטיבים של בניה היסטורית. אולם המליאה יוקם בחצר פנימית עגולה עם מבטים מכל חלקי המבנה.
הבנין ממוקם בשכונה חדשה בכפר תבור, במקום שמחזק את הופעתו כציון דרך במושבה.

bottom of page