top of page

כורדני - דופלקס

דירת גג בבניין אשר תוכנן במשרד קיבלה עיבוד בתכנון פנים מפורט המדגיש את גובהו של האזור הציבורי בדירה.
כמו כן עוצבו חדרי השינה ומרפסות הגג המרווחות כהמשך לחללי הפנים של הדירה.

bottom of page