שיפוץ חיצוני מלא. שינוי מבנה חניון, הוספת בריכה ופיתוח חצר, לבניין קיים בשכ' דניה בחיפה.

משפחת תמיר - דניה

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com