top of page

משרד ניר פוקס

המשרד תוכנן בקומת הקרקע של מבנה לשימור באזור ואדי סאליב בחיפה.
המאפיין הבולט של הבניין, קיר אבן בעל חלונות ודלתות מקושתים (טריפורה), נותר במרכז החלל הפנימי.
על מנת לשמר את נוכחותו בחלל המשרד נעשה שימוש בזכוכית ליצירת כל חלוקות הפנים במשרד. חדר הישיבות קיבל תקרת קמרונות המלווה את מתאר הקמרונות שבפתחים ומדגיש את נוכחות קיר הטריפורה בחלל המשרד.
הריצוף מלוחות אבן מלוטשים משולב ב"שטיחי" מרצפות בטון מצויירות מסורתיות.

bottom of page