מלון מתחם המסגד - טבריה

בינוי לפרויקט מלון משולב בשימור במתחם המסגד בעיר העתיקה בטבריה. עבור חב' הלן רוז בע"מ.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com