top of page

מרכז פסג"ה. תכנון פנים חדש והסבת מבנה ספריה קיימת לשימוש כמרכז תמיכה לסגלי הוראה בקצרין.

מרכז פדגוגי - קצרין

bottom of page