top of page

שכונת אפק-קרית ביאליק

שכונת מגורים בת 5.5 מבנים. המבנים בני 3 קומות ומרתף, 6 יח"ד של 6-4 דירות. סה"כ 33 יח"ד. הדירות מאופיינות בחללים כפולים וקשר מיידי של חדרי המגורים אל גינה או מרפסת גדולה.

bottom of page