מרחב תומך אשפוז - מזרע

תכנון המרחב הציבורי של המחלקה לנפגעי נפש. יצירה של מרחבים המשכיים, ללא אלמנטים חזרתיים בשילוב פינות תעסוקה יחידניות וקבוצתיות.

Show More

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com