top of page

מרחב תומך אשפוז - מזרע

תכנון המרחב הציבורי של המחלקה לנפגעי נפש. יצירה של מרחבים המשכיים, ללא אלמנטים חזרתיים בשילוב פינות תעסוקה יחידניות וקבוצתיות.

bottom of page